O Z A N   M A D E N C İ L İ K
  • Adres:

    Büklüm Sk No:44/1 Kavaklıdere /Ankara

  • Mail:

    info@pessinusgranite.com

  • İLETİŞİM

GRANİT NEDİR?

   Granit, insanoğlunun yaşadığı en ilkel dönemlerinden itibaren sahip olduğu doğal yapısıyla güven duygusunun ve gücün simgesi olmuştur. Ayrıca granit, geçmiş medeniyetlerin dilini gelecek kuşaklara aktaran birincil kaynak görevini üstlenmiştir. Milyarlarca yıl sürede, doğada kendiliğinden şekillenen ve içinde bulunduğu ortama göre zenginleşen granit, insanla birlikte varoluşunu sürdürürken, değişip dönüşen, varlığına yeni anlamlar katan bir ruha sahiptir ki bu ruhu medeniyetlerin bıraktığı eserlerde görmek mümkündür. Antik zamanlarda, sarayların, tapınakların ve şehirlerin kurulmasında en önemli etken maddelerden birisi olan taş, kralların ve hükümdarların gücünü ve kudretini simgeleyen önemli bir unsurdu. Krallar şehirlerini büyük taş bloklarıyla inşa ederlerken en marifetli mimarlarını ve taş ustalarını kullanırlardı. 

   Antik Sümer , Hitit ve Mısır Mitolojisi’ni eşelediğimizde taşın kutsiyetini, bu kutsiyetin insana olan etkisini hemen fark ederiz. Bu bağlamda granit, ilk olarak Antik Mısırlılar tarafından büyük tapınaklar ve dikili taşların inşasında kullanıldı. Granit, mimari, inşaat ve dekorasyonda kullanılan en popüler doğal taş türlerinden birisi olmasını da geçmişten gelen bu köklü birikimine borçludur. Başlıca kuartz ve feldispat mineralleri ile az miktarda mika, amfibol ve diğer minerallerin oluşturduğu büyük granüllü volkanik kayalar olarak ifade edebileceğimiz granit, Dünya’nın kıtasal kabuğunu oluşturan önemli bir ana bileşendir. Volkanik magmadan yapılan granit, yaklaşık 100 °C sıcaklıklara dayanabilir. Bu bakımdan elmastan sonra, dünyadaki en sert maddelerden biridir. Granit’in yoğun dokusu, çizilmeye ve lekelenmeye karşı oldukça dirençli olmasını sağlar. Granit, zararlı gazlar veya kimyasallar içermediği için çevre dostu bir ürün olarak kabul edilir